sobota, 15 maja 2010

flora wernisażowa!

jako okaz. dla widzów.
sittcomm award w pawilonie Wyspiańskiego. MFK. http://www.award.sittcomm.sk/

Brak komentarzy: